Deel 3 tekst op muziek zetten

4 werkvormen

 1. Muziek-teken-woord-gevoel
 2. Bak een verhaal
 3. Tekst schrijven
 4. Vertalen/oersetten/translation
kek-logo

Muziek-teken-woord-gevoel

kies een track bij je verhaal

Geef iedereen een groot vel papier. Maak acht v(l)akjes. Luister met de groep naar de acht muziekjes. Teken en schrijf terwijl je luistert. Welk beeld, woord of gevoel krijg je bij dit muziekje? Bespreek elk muziekje. Welke woorden/beelden heeft iedereen? Welk vlakje past het beste bij jullie verhaal?

 

obstakel

 • Verzin je eigen woorden
 • Luister alleen naar de eerste 15 seconden
 • Maak in groepjes tableau vivant in plaats van tekeningen
 • Laat het presenteren als

 

doel

 • schrijf Friese/Engelse/eigen moedertaal woorden

Bak een verhaal

Sleutel een verhaal in elkaar met alle ingrediënten die je verzameld hebt

 • Schrijf/teken/schilder allemaal op een A4-tje iets dat wat jou betreft ECHT in het verhaal moet.
 • Kies samen de KERNwoorden.
 • Leg alle A4-tjes neer op de grond (gymlokaal)
  • Waar beginnen we?
  • Wat is belangrijk hoe zit een verhaal in elkaar?
  • Wat willen jullie in het refrein.
  • Wat kan er in een couplet?

Tekst schrijven en sprokkelzinnen

rijmwoordenzoekmachine en zinnen maken met de hele klas

 Leg de kernwoorden in de kring. Geef post-it waar ze rijmwoorden op kunnen schrijven. Wie vindt de meeste rijmwoorden. Ze mogen overal zoeken! Maak gekke zinnen met de bijeen gesprokkelde zinnen.

 

Tips

 • Zoek op; rijmwoorden.nl/woordenboek/woordspin/tijdschriften/tekeningen/in andere groepen
 • Laat taalzwakke kinderen samenwerken
 • Zet de track op dat jullie uitgezocht hebt.
 • Roep ‘FREEZE’ en vraag een leerling het woord te zeggen dat het t laatste opschreef. Roep allemaal hardop rijmwoorden of associaties.
 • Vraag of ze in andere groepen meedenkhulp mogen halen

 

Nu wordt het echt, want nu gaan de leerlingen de echte teksten maken.
Laat de leerlingen in groepjes de zinnen en rijmwoorden achter elkaar zetten.

Verhaal- track en sprokkelzinnen komen hier samen.

Bedenk een toptitel!

Vertalen/oersetten/translation

willen we dit nog vertalen?

Bespreek bovenstaande vraag. Zijn er bepaalde zinnen of woorden die we in een andere taal willen vertalen? Komen alle talen van de groep voor in de tekst?

Audiotracks

Track 1

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 2

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 3

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 4

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 5

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 6

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 7

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 8

mei melody / met melodie

Karaoke

knop-ja-ik-doe-mee-festival