Sjongfestival op Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
NIJS OER IT SJONGFESTIVAL! 😃

Yn 2021 is der gjin regulier Sjongfestival, yn plak dêrfan komt Omrop Fryslân Tsjil mei in spesjale rige muzikale programma’s. En dêrfoar hawwe wy jim help nedich, want wy sykje toanen!

It is hiel maklik, it iennige dat wy nedich hawwe is in filmke fan 1 toan. De toanen sille de reade tried troch de útstjoeringen hinne foarmje. Dêrom is de oprop ek om safolle mooglik ferskate lûden yn te stjoeren. Hasto in moai lûd? Stjoer it foar 9 maaie nei info@sjongfestival.frl.

NIJS OER IT SJONGFESTIVAL! 😃 Yn 2021 is der gj...

Oprop Raynaud Sjongfestival 2020 - Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk oan jim 😏

Oprop Raynaud Sjongfestival 2020

Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk...

Jelle B by it Sjongfestival - Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sjuerylid bekend! 😃En Jelle B soe it fansels machtich fine om dy yn dy finale te sjen. Opjaan kin noch oant en mei freed fia www.sjongfestival.frl. 🎉

Jelle B by it Sjongfestival

Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sj...

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma - 'Net nei skoalle ta' is miskien wol it meast geskikte ferske om mei de klasse te sjongen. 😉 

Opjaan kin noch oant en mei 14 febrewaris. Hoe earder datst dy opjoust, hoe grutter de kâns datst dyn foarkarsnûmer sjonge meist.

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma

'Net nei skoalle ta' is miskien wol it m...

Sjoch mear