home-titel-sjongfestival

Wat wie it in feest! Op freed 29 juny wie de finale fan it Sjongfestival op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. De Frissel út Drachtster Kompenije kaam as winner út de bus. De Kogge út Drylts wûn de tekstpriis. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 of 8 in eigen tekst op ien fan de troch ús selektearre tracks.

Yn 2020 is it wer tiid foar in nije edysje fan it Sjongfestival. Lês hjir mear oer dy edysje!

#Sjongfestival2020

knop-ja-ik-doe-mee-festival-2020